Kommunikationskompasset
– tal modtagernes sprog

Vi bruger Kommunikationskompasset til at forbinde indholdet i brochuren med modtagerne
– det er vores unikke værktøj til at målrette Interaktive Brochurer.

Med Kommunikationskompasset kan vi målrette vores kunders brochurer mod flere målgrupper på samme tid. Vi fastlægger modtagerprofilen for hvert tema i brochuren og bruger derefter dette værktøj til at fastslå, hvordan vi mest effektivt kommunikerer i tekster, billeder, videoer og design til hver profil.

Kommunikationskompasset – sikrer effektiv kommunikation.