Cases
 

We Want Satisfied Customers

- cases and references

Bo og levestedet

Bo- og Levestedet Horskær

Da Bo- og Levestedet Horskær indledte samarbejdet med JS Danmark, var vi lidt i tvivl om, hvorvidt en virksomhed, der typisk arbejder med andre forretningsorienterede virksomheder, kunne løfte en opgave indenfor psykiatriske institutioner med den menneskelige indsigt, som det kræver. Det viste sig imidlertid at blive et meget udbytterigt og spændende samarbejde. Det var meget lærerigt at mødes med medarbejderne fra JS Danmark, der med stor ekspertise og viden stillede mange gode og relevante spørgsmål, som gav anledning til selvransagelse og refleksion. Vi er stolte af vores nye brochure, som er blevet taget rigtig godt imod af alle dem, der har set den.

Birte Risbøl Pedersen
Leder af Bo- og Levestedet Horskær

Materialegaarden Roskilde

Roskilde Kommunes Materielgård

Roskilde Kommunes Materielgård valgte at samarbejde med JS Danmark i forbindelse med tilblivelsen af vores oplysningsfolder. Det fortrød vi ikke. JS Danmark har i hele processen optrådt særdeles professionelt, overholdt alle aftaler til punkt og prikke, og ikke mindst leveret et flot stykke arbejde. Særligt skal fremhæves deres gode og professionelle måde at kontakte vores leverandører på, men bestemt også, at de aftaler, der blev indgået vedrørende vores engagement i opgaven, holdt.

Carsten Leth
Driftschef
Roskilde Kommune

Tulip

Tulip

Tulip Food Company havde længe haft et ønske om en informationsbrochure, der omhandlede konceptet "Time Out", men vi manglede ressourcerne til at få den lavet. Det kunne JS Danmark heldigvis hjælpe os med. Efter det første indledende møde blev vores behov afdækket, og JS Danmark udarbejdede en projektplan - alle deadlines er blevet overholdt! De af vores leverandører, som vi har talt med undervejs, har været helt trygge ved processen. JS Danmark har til fulde leveret et flot stykke arbejde, som vi er stolte over at præsentere for nye mulige forhandlere. Vi vil helt sikkert benytte JS Danmark næste gang, vi skal have en brochure!

Carsten Findinge
Key Account Manager
TFC FAST FOOD A/S